Overzicht artikelen

100% emissieloos bouwen? De oplossing ligt in samen, ambitieus en holistisch veranderen

Fronteer is door het Rijksvastgoedbedrijf gevraagd om eenonderzoek uit te voeren naar de huidige status van emissieloos bouwen in Nederland. Het resultaat is een zeer compleet en uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot een versnelling van emissieloos werken in de bouw. De belangrijkste aanbeveling van het onderzoek: “de oplossing ligt in samen, ambitieus en holistisch veranderen”. Als Emission-0 kunnen we deze aanbeveling alleen maar toejuichen, want dit is juist waar wij met Emission-0 elke dag keihard aan werken. Zo stimuleren we de deeleconomie door emissieloos materieel onderling te delen, verbinden we opdrachtgevers en opdrachtnemers met elkaar door hun gezamenlijke belangen te verenigen, en geven we inzicht in de technische haalbaarheid, beschikbaarheid en inzetbaarheid van het materieel.

Lees het hele artikel